در حال نام گذاری سه شنبه 8 آبان 1397 11:43 ب.ظ نظرات ()
این تیکه زیاد تو دهن من می چرخه :

من همانم که ...

ات دیس مومنت :

"من همانم که هیچ غلطی نمیتوانم بکنم!"

آمریکا بره قیمه هاشو بریزه تو ماستا!