در حال نام گذاری پنجشنبه 19 بهمن 1396 09:55 ب.ظ نظرات ()

نوزدهم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و شش!

خاص! قشنگ! پر از حس های زیبا

سر شار از حضور خدا

حس های قشنگ در کنار تلخی

یه تولد خاص و قشنگ

کارم به خاطر عید دو برابره، ببخشید که کامنت جواب نمیدم. حتما سر فرصت بهتون سر میزنم

به شدت عاشقتونم و به شدت ممنونتونم بابت تبریک