وارد ماه زیبایی شدیم

نمیدونم به خاطر تولدمه

به خاطر ویژگی های مردان و زنانشه

اسمش و ابهت اسمشه

سفیدی و عظمت اسمشه

سرماشه

هر چی

دوستش دارم

کلا اسم ماه بهمن برام شیرینه

با اینکه کمی از زهرا فاصله گرفتم

اما هنوز عزت نفسم، زهرا دوست بودنم، باعث میشه ماه تولدش رو دوست داشته باشم.

زهرا بچه ای شده که تو بغل اینور اونور میبرمش مبادا باز لب برچینه.

بعد چقدر ؟ چند سال ؟ بابا کمی خوب بشه تقویت بشه میریم عیددیدنی صله رحم آقا امام رضا

چه حرف ها که باهات ندارم آقا

--

دلم برای تک تکتون تنگه، برای احوالپرسی هاتون، این کامنت ها که ازتون تکرار میشه کجایی نگرانیم

اونهایی که ماهم رو نرسیده تبریک گفتن

و خیلی چیزهای دیگه

دوستتون دارم رفیق های من

خوش ترین لبخند روی لبم نقشه ایه که برای موهام دارم

ویتامینه بشن، لخت بشن، تا زیر کمر برسن

تازه به جای چادر عربی پولش رو فدای موهای مامانم بکنم یه رنگی به خودش بگیره

چادر همیشه هست ...

واقعا حرفی ندارم، چرت بافیه. خوبید؟ احوالپرسی نه،کامنت از حالتون و خبراتون بگید برام

--
من ایده آل گرام. زنیت با تمام زنانگی، مردیت با تمام مردانگی

خوانندگی آقایونم از این قاعده ام مستثنا نیست

خدایی صدا مردتر از اون صدا کلفته تو ماکان بند و امیرعباس گلاب (وقتی نعره میکشه :)) ) داریم؟

+ پ ن : پاسخ یه دوست  که چرا دوتا خوبی تو کامنتهای من هست.

اولی عرفه، اون آخری که می پرسم یعنی مرسی نگو. اصل حالت!