در حال نام گذاری چهارشنبه 1 آذر 1396 11:45 ب.ظ نظرات ()


حتی توام که چهل به پنجاه قبولت ندارم

فهمیدی با خودم تو جنگم ...

++ چقدر حس این روزهای من با درنیره دنس

ایندیلا جوره

برگشتم به آهنگی که ازش متنفر بودم