در حال نام گذاری چهارشنبه 10 آبان 1396 11:21 ب.ظ نظرات ()

+دوستت دارم وقتی آدمها نیستن و هستی


میخوامت که کنارمی


++ممنونکه توام هستی


بهت وابسته نمیشم. اما دوست دارم بودنت رو


+++غصه نخور. رو قولم هستم. قول قول. نبینم غمت رو


++++چرا یه باجنبه ی ماه مثل تو یکیه تو دنیای کوچیک من؟


چرا دیگه ندارم مثل تو؟ آیا باجنبه کسیه که هر چی میخوام هر چی میگم نه نیاره؟


+++++خوبم... خوب خوب