در حال نام گذاری جمعه 10 شهریور 1396 11:42 ب.ظ نظرات ()

خدای من شكرت

هر چقدر شكر به جا بیارم كمه

خودم می دونم

و خودت هم میدونی كه می دونم

و خودت هم می دونی چقدر شادم بابت بودنت

بابت كنارم بودنت

بابت دوستم داشتنت

دنیایی هستی برام

بزرگتر و پرقدرت تر از كوه های دنیا

دستم رو رها نكن