در حال نام گذاری دوشنبه 6 شهریور 1396 11:02 ب.ظ نظرات ()
بدم میاد هر بار میام خبرم خوش نیست این روزها

برای خاله ی دوست داشتنیم كه تو بدترین روزهام

از خیلیها بیشتر و قشنگ تر همراهم بوده مشكل قلبی

به وجود اومده

محتاج نفس های پاك و دعاهای خالصانه تون هستم :(

نمیخوام این چشمهام رو كه برای عزیزانم اشكیه

***
+ پ ن : سه تا موقعیت شغلی خوب همزمان به سمتم هجوم آوردن :)

دعا كنید جور بشن.