در حال نام گذاری پنجشنبه 5 مرداد 1396 12:17 ب.ظ نظرات ()

این عنوان رو دوست دارم

كلا تمیزی رو دوست دارم

تمیزكاری رو دوست تر

البته وقتی نیم روز خونه ام اونم صبح تا چهار عصر،

خدایی سخته

اونم وقتی كه میخواستی كمد بخری

بعد گفتی یه كم تنوع كه میشه

خب یه باركی اتاقم بریزی بیرون از نو

تمیز و مرتب بچینی

بعد میگی حالا كه اتاق خالی میشه یه رنگیم بهش بزنی دلت وا شه:))

بعد یهو میگی خب حالا كه همه چی نو و خوشگل و تمیز میشه

یه موكت نوام بخری بندازی زیرش =))

یعنی یه اتاق تكونی اساسی =))

تازشم وقتت یه روز در میان فقط همون صبحها باشه

بعدشم از دوشنبه درگیر باشی تازه نصف كرده باشی :))

خواستگارم داشته باشی مامان اصرار رو اصرار كه با وایتكس

همه چی رو بشوره تا مطمئن بشه دختر تنبل خوشگل خوش اخلاق

خانم همه چی تموم یه كوچولو شلخته اش اتاقش رو مرتب میكنه

تا قابل تحمل بشه :))

خدایی من تمیزم مامان وسواسیه، بعدم منو میبره پیش روانشناسم

میگه دكتر دخترم وسواسیه :))

شلختگی و كثیفی با هم فرق دارن و شلختگی خیلی بهتراز كثیفیه

دلم یه هفته میخواد كركره رو بكشم پایین خودم باشم و خودم :)

اتاق مشغله شده خدایی، هر چند رنگ و كمد و موكت و ... رو سپردم به

سلیقه بابا و مامان خوبم :)

بیاید كمك خب! :|