لازم برای یك سری این واژه ی دلبر رو روشنتر توضیح بدم

تا دیگه درگیر فكرهای بیمارگونه شون نشن.

فعلا هم كامنت های اون پست رو تایید نمیكنم.

كسی كه با حجاب و چادر آشنایی داشته باشه فهمیده

منظورم چیه از این واژه. كسانی كه حجاب اصیل دارن

و تم مذهبی خانواده شون پررنگ تره، چادر فقط مشكی

ساده مات سر میكنن، فقط مدل سنتی یا عربی سر میكنن

چادرشون نباید سرمه دوزی و ... داشته باشه.

نباید گیپور دوزی داشته باشه. هر چیزی كه تو سرت خوشگل باشه

یه جورایی انگار از فلسفه حجاب دور شده!

حالا با درست و نادرستیش كار ندارم و به كسی هم بی احترامی

نمیكنم. اما منظور من از دلبر دقیقا همین بود!

حالا شما بشین با این فكرای بیمارگونه ات درگیر باش.

++