در حال نام گذاری دوشنبه 22 خرداد 1396 12:09 ق.ظ نظرات ()

امروز نذاشت دستش رو ببوسم

حسرت به دلم گذاشت

هیچ وقت نذاشته دستش رو ببوسم

ممنون بابت كامنت ها، كمی فرصت و آرامش

داشته باشم برمیگردم تایید میكنم جوابم میدم

دلیل جواب ندادنم بی احترامی نیست

ممنون كه هستید