در حال نام گذاری جمعه 25 فروردین 1396 09:08 ق.ظ نظرات ()
-عزیزم تو باید ازدواج كنی به این چیزام فكر نكن

خود من وقتی به محمد گفتم قراره درس بخونم و كار كنم

مخالفتی نكرد، ولی بعدها جلوم رو گرفت. حالا حالاها بعد دو سال

ازدواج داره به حرف میاد و میگه اون حرفها رو زدم كه بگیرمت!!

"موجه ترین زوج فامیل!!"

هنوز تو شوك این مكالمه ی مزخرفم.همه اینطوری نیستن

 اما این نود درصدی كه اینطورن ذهنیت واسه آدم نمیذارن.

كاش فقط اندكی مامانم بهم حق میداد از ازدواج منزجر باشم ...


**

دل عزیزی مثل این روزهای تبریز بارونیه

خدای من، به حرمت همه دل شكسته ها و تنهاها و غمگین ها

دلش رو آفتابی كن و یه خبر خوب بهش بده.

نور شادی رو به زندگیشون بتابون.

آمین ...

دعاش كنید لطفا.