در حال نام گذاری سه شنبه 15 فروردین 1396 10:12 ق.ظ نظرات ()
90 درصد كل حرفایی كه تو سر

یه آدم میگذره به سكوت میشینه ...

آدم رو با گفته هاش مقایسه نكنید،

سكوتش تابلویی تمام نما از خودشه!

اگر قرار به خوندنت بود میخوندیش،

 نتونستی بخونی. بگم هم نمیفهمی!

گاهی ته همه ی حرفهایی كه قرار بود

بگیم میشه یه نگاه عمیق و سكوت ...

||دل نوشت ||