در حال نام گذاری چهارشنبه 25 اسفند 1395 08:11 ب.ظ نظرات ()
سه روزه باز خوشم

برای مامانم و بابام بچه خوب تری شدم

رفتم آراشگاه و خوشگل تر شدم

آرومم و صدام بالا نمیره

عصبانی نمیشم

با اینكه هنوز درس زده ام، اما خوشم

خداجون هوای همه رو داشته باش، منم.

---
++ پ ن : كاش یكی بود به دور از قضاوت

میگفتم و میگفت كه راهكار درست چیه!

راهكار دهنده مون رفته سربازی =))

!! بیربط به پشت پیشین!!