در حال نام گذاری یکشنبه 1 اسفند 1395 01:29 ب.ظ نظرات ()
برای عزیز بیماری

از اون عزیز های عزیز كرده

اندكی نیایش و دعا لطفا

بوسه میزنم بر دستان به دعاتون