در حال نام گذاری یکشنبه 24 بهمن 1395 12:47 ب.ظ نظرات ()
هر كه می گوید فرار كار آدمهای ترسوست

خودش ترسوترین است!

كه می ماند و تن می دهد به هر چیزی

فرار و زدن از هر چیز و هر كس

حذف همه چیز و همه كس

جنمی میخواد حیدروار!

||زهرا راد||

صرفا یك دلنوشته!