امروز سر یكی كه همش سرم داد میزد

بی حرمتی میكرد و من خانومی میكردم داد زدم

كه خودش رو جمع كنه دیگه تحملش نمیكنم. :|

خانومی كردن هم از یه جا به بعد اسمش بیماریه نه خانومی!!

+ پ ن : از ریختن حرمت ها میترسم ... همیشه.