زهرا راد شنبه 16 بهمن 1395 03:11 ب.ظ نظرات ()

كسی رو باور نكنید

به كسی دلگرم نشید

از كسی انتظار و توقع نداشته باشید

تا در خوشبختی كامل زندگی كنید؛

من تضمینش میكنم!!