زهرا راد شنبه 2 بهمن 1395 02:49 ب.ظ نظرات ()
غم رو سینه ها نشوندیم

زخم زدیم

حداقل اینبار نمك ها رو غلاف كنیم

خدا تك تكشون رو میشمره، دونه های نمكی كه روشون هست رو هم میشمره